Крушчић угостио спортисте параплегичаре

Две акције 20. јуна
16. јун 2009.
Једна акција започета, друга чека лепше време
21. јун 2009.