Крушчић угостио спортисте параплегичаре

Две акције 20. јуна
16. јуна 2009.
Једна акција започета, друга чека лепше време
21. јуна 2009.