Флуорографисање -/снимање плућа/

Успех дечјег фолклора
1. мај 2009.
Добровољно давање крви
8. мај 2009.