Флуорографисање -/снимање плућа/
8. маја 2009.
„Луча“ сјајна на покрајинској сцени
18. маја 2009.