Флуорографисање -/снимање плућа/
8. мај 2009.
„Луча“ сјајна на покрајинској сцени
18. мај 2009.