„Дуго путовање у Јевропу“ најбоља представа
10. април 2009.
Уређење банкина поред путева
15. април 2009.