„Дуго путовање у Јевропу“ најбоља представа

Мештер у јуниорској репрезентацији
8. априла 2009.
Обука за рад на рачунару
14. априла 2009.