„Дуго путовање у Јевропу“ најбоља представа

Мештер у јуниорској репрезентацији
8. април 2009.
Обука за рад на рачунару
14. април 2009.