Излицитирана пијачна места
13. децембар 2008.
Обезбеђено мноштво садница
17. децембар 2008.