Излицитирана пијачна места

Акција прикупљања ПЕТ амбалажа
30. новембар 2008.
Обавештење
13. децембар 2008.