Општина обезбедила Месној заједници рачунар

Побољшана наплативост рачуна за воду
10. октобар 2008.
Побољшано снабдевање струјом
31. октобар 2008.