Дечије игралиште у Крушчићу проширено и дограђено новим мобилијаром