Отворен Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката удружења грађана националних мањина

План превентивних мера послодавци да донесу до 10. августа
6. avgusta 2020.
Продужено радно време за угоститељске објекте на територији општине Кула
14. avgusta 2020.

Отворен Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање пројеката удружења грађана националних мањина

Председник општине Кула, расписао је данас јавни конкурс за доделу средстава за финансирање  пројеката удружења грађана националних мањина. Укупан износ финансијских средстава опредељених за финансирање  пројеката удружења грађана националних мањина у 2020. години овим конкурсом износи  500 000,00 динара за пројекте обнове просторија за рад у власништву/сувласништву удружења грађана националних мањина.    Финансирање пројеката удружења грађана националних мањина подразумева финансирање пројеката удружењима грађана националних мањина којима се доприноси афирмацији рада удружења и остваривању њихових циљева.

Пријава на јавни конкурс подноси се искључиво на обрасцу: “Пријава за финансирање  пројеката удружења грађана националних мањина у општини Кула  у 2020. години“, који је у прилогу овог конкурса и чини његов саставни део, а може се преузети на интернет страници општине Кула: www.kula.rs.

Пријаве са комплетном документацијом предају се до 18. aвгуста 2020. године у 14:00 часова у затвореној коверти, на Писарници Општинске управе Кула, на адресу:  Општинска управа Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – пријава за конкурс – Комисија за спровођење поступка доделе средстава за финансирање програма и пројеката удружења грађана националних мањина.

Овде можете преузети следећа документа:

Јавни конкурс
Пријаву за финансирање пројекта