Од 1. маја делимичне обнове авиосаобраћаја и међуградског саобраћаја