Све битне информације грађани ће добијати и преко Вајбера