Обавештење Одељења за друштвене делатности општине Кула