Центар за социјални рад почео са поделом огревног дрвета за кориснике