Постигнут договор око динамике измуљавања кошења канала