Постигнут договор око динамике измуљавања кошења канала

Постављање декоративне расвете и санитарна сеча зеленила
22. novembra 2019.
Постављен видео надзор
22. novembra 2019.

Постигнут договор око динамике измуљавања кошења канала

Постигнут је договор са представницима ВП “Бачка” око динамике измуљавања и кошења хидромелиорационих канала на територији КО Крушчић ради бољег одвођења вишка воде и побољшавања услова за наводњавање.