Постигнут договор око динамике измуљавања кошења канала

Постављање декоративне расвете и санитарна сеча зеленила
22. новембар 2019.
Постављен видео надзор
22. новембар 2019.