Пријем грађана од стране Председника оптине Кула
22. септембар 2018.
Посета Председника Савета МЗ предшколској установи „Вртуљак“ и првацима ОШ „В. Влаховић“
26. септембар 2018.