За санацију пута Б. Грачац-Крушчић покрајина издваја 34 милиона динара