„Дани села-дани жита 2016“
6. јуна 2016.
Конкурс за доделу подстицајних средстава-производња и прерада меса и млека у АП Војводини у 2016. години
7. јуна 2016.