Представа „Велика драма“ у Новом Саду
14. новембар 2015.
Радни састанак о досадашњим активностима у оквиру СЕЕД програма
16. новембар 2015.