У оквиру дечије недеље прваци и забавиште посетили Месну заједницу Крушчић

Спортски резултати
5. октобар 2015.
Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине расписао је jaвни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката енергетски одрживих фарми
7. октобар 2015.