Расписано пет конкурса у области пољопривреде и водопривреде на територији Војводине

Расписана два јавна конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију пројеката примене соларне енергије у заливним системима и штедљиве јавне расвете у једницама локалне самоуправе
3. септембар 2015.
Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину
4. септембар 2015.