Расписана два јавна конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију пројеката примене соларне енергије у заливним системима и штедљиве јавне расвете у једницама локалне самоуправе

Поклони за прваке
2. септембар 2015.
Расписано пет конкурса у области пољопривреде и водопривреде на територији Војводине
3. септембар 2015.