Расписана два јавна конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава за реализацију пројеката примене соларне енергије у заливним системима и штедљиве јавне расвете у једницама локалне самоуправе