Конкурс за набавку машина и опреме за предузетнике, микро и мала правна лица