Најављене нове крердитне линије РФВ

Пласман на републичку смотру
24. септембар 2014.
IX Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
6. октобар 2014.