Најављене нове крердитне линије РФВ

Пласман на републичку смотру
24. септембра 2014.
IX Конкурс за куповину пољопривредног земљишта – пољопривредна газдинства
6. октобра 2014.