НЛБ банка расписала конкурс за најбољи пројекат из области органске производње и прераде хране