Одобрена средства за пројекат „Прозор у свет – информатичка обука жена“