Наградни конкурс за клијенткиње оппортунитy банке “Жена за пет“