Обнова регистрације газдинстава

Проходан пут Крушчић – Црвенка
5. фебруар 2014.
Увид у бирачки списак
6. фебруар 2014.