Обнова регистрације газдинстава

Проходан пут Крушчић – Црвенка
5. фебруара 2014.
Увид у бирачки списак
6. фебруара 2014.