Пријава захтева за процену штете
26. јуна 2013.
Обавештење
5. јула 2013.