Одводњавање пољопривредног земљишта

Ремонт трафоа и нестанак електричне енергије
24. април 2013.
Дани села-дани жита
30. април 2013.