Конкурс за пријаву пројекта удружења у области заштите и унапређивања животне средине

Конкурси секретеријата за привреду, запошљавање и равноправност полова
5. новембра 2012.
Понедељак 12. новембар нерадни дан
8. новембра 2012.