Санирана капела
30. јул 2012.
Водоснабдевање приоритет
13. август 2012.