Лазар Гребер нови председник општине Кула

Регионалне спортске игре параплегичара
14. јун 2012.
Завршава се уређење купалишта
7. јул 2012.