„Ич“ Победник „Складиште феста“

„Складиште фест“
1. јун 2012.
Регионалне спортске игре параплегичара
14. јун 2012.