„Ич“ Победник „Складиште феста“

„Складиште фест“
1. јуна 2012.
Регионалне спортске игре параплегичара
14. јуна 2012.