Уређена депонија
23. март 2012.
Уређење отресишта
5. април 2012.