Најбољи из Крушчића на смотри у Бачу

Регресирано дизел-гприво
15. марта 2012.
Празник друштва
17. марта 2012.