Припреме за ирбор новог Савета МЗ
27. децембра 2011.
Решавање социјалних проблема
19. јануара 2012.