Крушчићани на новом тесту хуманитости

Изградња отресишта
13. мај 2011.
Кошење траве и корова
18. мај 2011.