„Дамојед“ отворио зонску смотру

Технички преглед трактора и тракторских приколица
18. април 2011.
Посета подунавским Швабама у Немачкој
9. мај 2011.