Одржана зимска школа за земљораднике

„Младост“ пуни мреже противника
18. фебруар 2011.
Референдум о месном самодоприносу
3. март 2011.