Конкурс покраинског фонда за развој
8. фебруар 2011.
Предавање о унапређењу пољопривредне производње
14. фебруар 2011.