Нова могућност за прикључење на интернет

Радна година у селу почела 10. јануара
12. јануар 2011.
Референдум за увођење новог самодоприноса
4. фебруар 2011.