Јавни оглас за лицитацију пијачних места

Краљеву с љубављу
4. децембар 2010.
Акција пошумљавања
7. децембар 2010.