Месна заједница преузела одношење смећа

Полицији поклоњена рачунарска опрема
4. септембар 2010.
Кредити за пластенике и стакленике
6. септембар 2010.