„Осветници“ победници турнира

Сређена депонија
27. јула 2010.
Опасно паљење ватре
5. августа 2010.