Ловци запађени у гађању глинених голубова

Надокнада штете од поплава
7. јул 2010.
Рат против амброзије
21. јул 2010.