Шест представа на ВОФЕМС-у

Одбрана од поплаве
3. јуна 2010.
Лабудови на Малом бачком каналу
12. јуна 2010.