Шест представа на ВОФЕМС-у

Одбрана од поплаве
3. јун 2010.
Лабудови на Малом бачком каналу
12. јун 2010.