Обуком лакше до „стар-уп“ кредита

Најбољи из Крушчића на смотри у Деспотову
26. март 2010.
Технички преглед трактора и приколица
28. март 2010.