Паљење бадњака на Калварији

Нови контејнери и канте
30. децембар 2009.
Предавање за земљораднике
16. јануар 2010.