Сеча грана око електричних водова
13. октобра 2009.
Санирана депонија
20. октобра 2009.